Geschiedenis

In 1706  bouwt Timmerman en herbergier Hendrik Willems van Venrooij een woning en hof op het perceel “regt over de kerk van den Dungen op het scheijden van den Dungen en M. Gestel” aan het huidige Heilige Hartplein 2 in Den Dungen. Het pand heeft dus vanaf de bouw in ieder geval altijd dienst gedaan als herberg.

1776
Jacob van Hedel koopt de woning. Je kunt zeggen dat het pand vanaf dat moment in familiebezit is want zijn achterkleinkinderen (zie hier onder) erven het huis

1786
De kinderen van Peter Antonie Goossens 1729-1793 (getrouwd met Hendrica van Hedel 1731-1779, een kleindochter van Jacob van Hedel) zijn eigenaar van de woning, maar verhuren de woning

1793
De kinderen van Peter Antonie erven het pand aan het Heilig Hartplein en gaan hier wonen vanaf dit moment is het pand onafgebroken in bezit geweest van de opeenvolgende generaties Goossens. Allemaal zijn zij herbergier, tapper of bierhuishouder maar ze hebben er ook een aantal beroepen naast.

1795 Eerste generatie
Hubertus Peters Goossens 1762-1830
X 1793
Allegonda op ’t Hoog 1761-1832

Huub staat geregistreerd als schoenmaker, looyer, kleijntapper, tapper, slagter en heeft een vergunning voor een slijterij in het klein. Wat wil zeggen dat ze sterke drank mochten verkopen maar niet meer dan 11 flessen op voorraad mochten hebben.
Verder hadden ze een soort supermarkt waar onder andere tabak, snuif, zout, zeep, koffie, thee, brood en beschuit werd verkocht.

1832
Zoon Antonie Goossens 1801-1884 (Tweede generatie)
Zet het bedrijf van zijn ouders voort en staat te boek als tapper, schoenmaker, winkelier, brood- en beschuitverkoper. Antonie blijft ongehuwd en kinderloos en geeft de zaak in 1862 over aan zijn neef.

1863 
Johannes (Jan) Goossens, 1824-1893 (Derde generatie)
x 1857
Antonetta van Dijk 1829-1879

neemt de zaak over. Hij is  herbergier, schoenmaker, bakker, winkelier en leerlooier. Hij was echter niet alleen middenstander maar ook boer. Bij zijn overlijden had hij 6 koeien, 2 kalveren en 9 varkens. Om zijn familie van de andere families Goossens te onderscheiden kreeg hij de bijnaam “Boer Goossens”

1895
Hubertus Goossens zoon 1867-1919 (Vierde generatie)
x 1895
Christina Kappen 1874-1942
neemt de zaak over. Hij is bakker, herbergier, winkelier en boer ook hij krijgt de bijnaam  “Boer Goossens”

1912
Het café wordt uitgebreid met de bouw van een zaaltje met podium voor vergaderingen, voorstellingen en repetities.

In 1919 overlijd Huub en zijn weduwe zet tegen ieders advies de zaak alleen voort als de  Weduwe H. Goossens. Christina oftewel Stien is een ondernemende vrouw die de zaak steeds verder uit weet te breiden.

1925
Bouw nieuwe en grotere zaal om onder andere de plaatselijke Harmonie te huisvesten. De turnclub te laten trainen en toneelvoorstellingen te geven.

1930 
Bouw nieuwe en grotere Brood en Banket  bakkerij aan de Donksestraat

1936
Uitbreiding bakkerij met fabriekje voor consumptie-ijs

1942
Na het overlijden van Christina nemen wordt het bedrijf gesplitst
Hubertus Johannes Petrus Goossens  1909-1984 ook genaamd Huub den Boer) (5e generatie)
x 1948
Lamberta van Pinxteren 1912-1992
Neemt het Horecabedrijf over

En broer Petrus Marinus (Piet den Boer) Goossens 1911-1984  de bakkerij en ijsfabriek

Bertha Goossens van Pinxteren Zij is altijd kok geweest op kasteel Maurick bij de familie van Rijckevorsel- van Lanschot en zorgt voor de culinaire invloed binnen het bedrijf.

1950    het bedrijf wordt fysiek ook gesplitst. Broer Piet verhuist de bakkerij en de ijsfabriek naar en andere locatie in Den Dungen.

1956    Realisatie van een klein restaurant met 25 zitplaatsen en 8 nieuwe hotelkamers.

1969    Door steeds groter wordende vraag naar ruimte voor feesten, voorstellingen en oefenruimtes wordt de zaal opnieuw vergroot.

1973     Een grote verbouwing waarbij het oude woonhuis van de familie bij de zaak wordt getrokken en wat resulteert in een uitbreiding met 2 vergaderzalen, groter restaurant (45 zitplaatsen), receptie en uitbreiding van het hotel naar 15 kamers.

1976
Hubertus Clemens Petrus (Huub den Boer) Goossens 1952 (6e generatie)
x 1975
Cornelia van Engelen 1952
nemen de zaak over.

1988 Deel van de oude bakkerij verbouwd tot Herberg de Kieppekooi
Aanleg Parkeerterrein

2000 Uitbreiding hotel naar 18 kamers

Diverse verbouwingen en uitbreidingen volgen

2012
Hubertus (Huub) Goossens, 1978,  (7e generatie)
en Paulus (Cas) Goossens 1980.
Nemen de zaak over en zijn de huidige eigenaren